Biotopy Ameryki Południowej

Studiuj rybactwo

Biotopy Ameryki Południowej

1. Biotopy Ameryki Południowej - wprowadzenie

Biotop Amazonii
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2015/entries - Emmen, Netherlands

Typowymi przedstawicielami wód powierzchniowych, które są powszechnie odzwierciedlane przez akwarystów, są biotopy występujące na obszarze dorzecza Amazonki. Nie dzieje się tak bez przyczyny - Amazonka zajmuje około 1/3 powierzchni Ameryki Południowej (44%), a co za tym idzie jest jedną z najbogatszych rzek na świecie pod względem różnorodności i ilości gatunków ryb w niej występujących. W całej Ameryce Południowej występuje ponad 6000 gatunków ryb słodkowodnych, co stanowi 46% wszystkich gatunków ryb słodkowodnych na świecie i 10% wszystkich znanych gatunków kręgowców. Większość tej fauny można odnaleźć właśnie w Amazonce – jej głównym nurcie, dorzeczach, strumieniach, na obszarach zalewowych oraz w starorzeczach.

Amazonka znajduje się w środkowej i wschodniej części Ameryki Południowej i przepływa przez Brazylię, Kolumbię i Peru, a jej źródła i dorzecza przepływają również przez Ekwador, Gujanę, Gujanę Francuską, Surinam, Wenezuelę oraz Boliwię. Ma też na koncie cały szereg rekordów: jest najszerszą i najgłębszą rzeką na świecie, ma największą powierzchnię zlewni - dorzecze (7,2 mln km²), największy średni przepływ wody (209000 m³/s), największą deltę (szerokość 240 km), posiada także ponad 1100 dopływów, z których 17 ma długość większą niż 1600 km.

Źródła Amazonki stanowią obecnie kwestię sporną (głównie z powodu ilości tych źródeł i ich różnej długości), ale zdecydowanie znajdują się w peruwiańskich Andach, na wysokości około 5200-5600 m n.p.m.

2. Topografia rzeki

Amazonkę i jej dopływy można podzielić na pięć różnych typów cieków wodnych, które różnią się między sobą pod względem koloru wody, właściwości ekologicznych oraz występujących tam organizmów. Oprócz tych typów istnieje spora liczba rzek, strumieni i dopływów o cechach mieszanych, których nie da się jednoznacznie sklasyfikować. Pierwsza naukowa klasyfikacja amazońskich wód została opracowana w 1950 roku przez Sioli, który w celu uporządkowania cech hydrologicznych tych wód użył następujących parametrów: kolor wody, jej przejrzystość, pH i przewodność elektryczną. W ten sposób wyszczególnił cieki białe (whitewater), czarne (blackwater) i przejrzyste (clearwater). Właśnie te typy są wyznacznikiem dla akwarystów z całego świata w kreowaniu akwariów o biotopie Ameryki Południowej.

Biotop Amazonii
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2014/entries - Kamil Habibullin, Russia
 1. Białe wody (tzw. whitewater) – tak naprawdę są to błotniste, mętne wody (żółte lub brązowawe), których mała przejrzystość wynika z obecności błota, mułów i innych osadów bogatych w składniki odżywcze wypłukiwanych ze stromych, skalistych gór (głównie piasków i iłów). Przedstawicielami tych wód w Ameryce Południowej są górne odcinki Amazonki, zwane potocznie Rio Solimoes (Rio Maranon, Rio Ucayali, Rio Putumayo, Rio Jurua, Rio Japura, Rio Purus wraz z dopływami), główny nurt rzeki oraz dopływ Rio Madeira z większością swoich dopływów. Ciekawostką może być fakt, że corocznie wypłukiwanych jest ponad 1000 ton/km² osadów z gór i spływają one w kierunku Oceanu Atlantyckiego z takim impetem, że trwale barwią wody Amazonki aż do jej ujścia, a nawet w głąb oceanu. Obszary zalewowe w obrębie tych rzek charakteryzują się wysokim poziomem żyzności (gleby aluwialne) i lokalnie są nazywane varzeas.
 2. Czarne wody (tzw. blackwater) – są to wody przejrzyste, zabarwione na herbaciany, ciemny kolor, który wynika z podłoża koryta rzeki – mezozoicznych bielicowych piaskowców. Wpływ na zabarwienie wody mają także naturalne garbniki – taniny obficie występujące w ściółce leśnej (liście, kora, orzechy) oraz kwasy humusowe. Wody tego typu w większości znajdują się na Wyżynie Gujańskiej, a z większych dopływów Amazonki ich typowym reprezentantem są: rzeka Rio Negro z dopływami, Rio Cururu (dopływ rzeki Rio Tapajos), Rio Manicore (dopływ rzeki Rio Madeira). Obszary zalewowe w obrębie tych rzek charakteryzują się niskim poziomem żyzności (gleby piaszczyste) i lokalnie są nazywane igapos.
 3. Rio Negro igapos
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Rio Negro igapos
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Rio Negro igapos
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Rio Negro igapos
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Rio Negro igapos
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Rio Negro igapos
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
 4. Wody przejrzyste (clearwater) – rzeki, które niczym nie różnią się od rzek nam znanych – mają niebiesko-zielonkawy kolor, dużą przejrzystość. Charakteryzują się silnym nurtem, który Wody jednak w niewielkim stopniu wypłukuje osady z trudno rozpuszczalnego podłoża. Rzeki tego typu występują przede wszystkim na Wyżynie Brazylijskiej, zaliczają się do nich także następujące dopływy Amazonki: Rio Tapajos, Rio Xingu oraz Rio Aripuana i Rio Ji-Parana (dopływy rzeki Rio Madeira). Obszary zalewowe w obrębie tych rzek charakteryzują się niskim poziomem żyzności (gleby piaszczyste) i lokalnie są nazywane igapos.
 5. Clearwater Mato Grosso do Sul
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Clearwater Mato Grosso do Sul
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Clearwater Mato Grosso do Sul
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Clearwater Mato Grosso do Sul
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Clearwater Mato Grosso do Sul
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Clearwater Mato Grosso do Sul
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
 6. Obszary zalewowe – są to naturalnie płaskie obszary położone wzdłuż głównego nurtu Amazonki jak i jej dopływów na terenie Niziny Amazonki, które są zalewane dwa razy do roku podczas pory deszczowej. Obszary te porośnięte są przez wilgotne lasy równikowe, inaczej zwane puszczą tropikalną lub lasem deszczowym. Pora deszczowa w sumie trwa około 200 dni w roku. Wówczas szerokość rzeki osiąga około 48 km, jej poziom wzrasta o 15 metrów, a obszary zalewowe mogą sięgać nawet do 70 km od jej brzegu. Zalewanych jest więc nawet 100 tys km² lasów. Powodzie te powodują wzbogacenie gleby lasów w żyzne muły i osady oraz ogromną migrację zwierząt – w tym również ryb. Warunki te wymusiły u zwierząt i roślin zaadoptowanie się do nich. Stąd plątanina korzeni podporowych u drzew, przystosowanie ryb do rozłupywania orzechów (duże usta i potężne szczęki np. u piranii), przystosowanie ryb do życia w środowisku ubogim w tlen (oddychanie jelitowe np. u kirysków), itp.
  Wygląd wód z obszarów zalanych zmienia się w zależności od rodzaju podłoża oraz wraz z ich odległością od głównego koryta rzeki. Czym większa ta odległość, tym obszary zalewowe są bogatsze w roślinność, bardziej przejrzyste, wypełnione naprzemiennymi warstwami osadów grubych i drobnych, pokrytych grubą warstwą ściółki leśnej. Ze względu na dużą ilość materii organicznej i wysoki stopień jej rozkładu oraz zmniejszający się ruch wody ilość tlenu maleje wraz z odległością od głównego nurtu. Rodzaj podłoża wpływa z kolei a rodzaj roślinności. Obszary zalewowe w zasadzie stanowią cały system wysp, kanałów bocznych, grobli i jezior zalewowych do których ryby przenoszone są wraz z falą powodziową. Te spokojniejsze, cieplejsze wody, o większej przewodności elektrycznej, zapewniające bogactwo pożywienia są wykorzystywane przez zwierzęta do rozmnażania.
 7. Wetlands Pantanal
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Wetlands Pantanal
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Wetlands Pantanal
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Wetlands Pantanal
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Wetlands Pantanal
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
  Wetlands Pantanal
  źródło: http://www.roggo.ch/thefreshwaterproject/ - Michel Roggo
 8. Starorzecza – czyli jeziora, zazwyczaj w kształcie półksiężyca, będące fragmentem byłego koryta rzeki, powstałe wskutek zmiany jej biegu i odcięcia ich od obecnego nurtu. Większość jezior w dorzeczu Amazonki jest właśnie starorzeczami.
  Zbiorniki tego typu najczęściej nie mają stałego połączenia z rzeką, a co za tym idzie ich wody zaliczane są do wód stojących (brak przepływu). Są przeważnie niewielkie i płytkie, zarastają roślinnością i mogą zanikać w wyniku nagromadzenia osadów i mułów (tzw. lądowacenie).
  Podobnie, jak jeziora zalewowe, starorzecza posiadają przejrzystą, cieplejszą wodę, w której szybko rozwijają się rośliny wodne i błotne i które stanowią swoisty żłobek dla larw i narybku wielu gatunków ryb. W wodach tego typu ilość tlenu oraz jej temperatura zmienia się wraz z głębokością, a podłoże stanowi gruba warstwa osadów pokryta warstwą substancji organicznej i roślinności w różnym stopniu rozkładu.

3. Wody białe (mętne) - Whitewater

Wody białe whitewater
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2015/entries - Emil Visan, Romania

Parametry fizykochemiczne wody:

 • przejrzystość – 20-60 cm
 • twardość ogólna – 3-8 DH
 • pH – 6,5-7,9
 • temperatura – 24-29 ºC
 • przewodność elektryczna – 40-140 μS/cm – świadczy o wysokim stężeniu rozpuszczonych substancji stałych
 • kolor wody – mętny, żółto-brązowawy

Minimalna wielkość zbiornika – 150 l, dłuższy niż wyższy

Opis biotopu:

 • kolor wody brązowo-żółty;
 • mała przejrzystość wody;
 • podłoże: ciemny/jasny piasek lub drobny żwirek z warstwą gliny, podłoże powinno być stromo nachylone w kierunku przepływu wody;
 • niewielka ilość roślin po bokach akwarium lub w tle – w zależności od sposobu wyprofilowania dna powinna imitować roślinność nabrzeżną, rośliny nie powinny dominować w akwarium;
 • otwarte przestrzenie;
 • niewielka ilość lub brak korzeni lub gałęzi leżących na dnie;
 • skalne progi zaaranżowane za pomocą kamieni, skał itp.;
 • silny przepływ wody;
 • dobrze natleniona woda - w granicach 7 mg/l;
 • oświetlenie rozproszone, przyciemnione (naturalnie uboga ilość światła wynika z mętności wody);

Przykładowe gatunki ryb:

 • kostnojęzykokształtne: Arapaima gigas (arapaima), Parodon pongoensis (motylcowate);
 • diamentnikowate: Curimatella meyeri, Cyphocharax spiluropsis, Steindachnerina guentheri;
 • ukośnikowate: Leporellus vittatus, Leporinus cf. friderici, Leporinus pearsoni, Leporinus striatus, Schizodon fasciatus;
 • Crenuchidae: Characidium cf. fasciatum (przydennik paskowany);
 • pstrążnicowate: Carnegiella myersi (pstrążenica Myersa), Thoracocharax stellatus (topornica wielka);
 • Triporthidae: Triportheus angulatus (kątnik cętkowany);
 • kąsaczowate: Aphyocharax pusillus (żwawik), Astyanax abramis, Charax tectifer, Galeocharax gulo, Gymnocorymbus thayeri (żałobniczka Thayera), Knodus breviceps, Knodus megalops, Leptagoniates steindachneri, Moenkhausia dichroura (błyszczyk pręgoogonowy), Moenkhausia oligolepis (błyszczyk wielkołuski), Odontostilbe fugitiva, Roeboides affinis, Tetragonopterus argenteus;
 • piraniowate: Mylossoma duriventre (płyszczynka srebrzysta), Serrasalmus rhombeus (pirania kropkowana);
 • smukleniowate: Copeina guttata (smukleń kropkowany);
 • sumokształtne: Henonemus punctatus, Pseudostegophilus nemurus;
 • kiryskowate: Callichthys callichthys (sumik pancerny), Corydoras aeneus (kirysek spiżowy), Corydoras cf. septentrionalis;
 • zbrojnikowate: Hypostomus emarginatus, Hypostomus unicolor, Panaque changae, Pterygoplichthys lituratus, Pterygoplichthys punctatus;
 • heptapterydy: Rhamdia quelen;
 • mandiowate: Brachyplatystoma juruense, Pinirampus pirinampu, Platystomatichthys sturio, Sorubim lima;
 • kirysowate: Trachydoras steindachneri;
 • belonowate: Pseudotylosurus angusticeps;
 • pielęgnicowate: Crenicichla semicincta, Cichlasoma cf. amazonarum;

Przykładowe gatunki roślin:

 • żabieńcowate: Echinodorus palifolius, Echinodorus bleherae, Echinodorus subalatus;
 • wgłębka pływająca (Riccia fluitans) aranżowana na kawałkach drewna;
 • nurzańce: Vallisneria Spiralis (nurzaniec śrubowy);

Uwagi:

 • ten rodzaj biotopu jest rzadko odwzorowany przez akwarystów ze względu na trudność utrzymania stałego zmętnienia wody

4. Wody czarne - Blackwater

Wody czarne blackwater
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2013/entries - Achintya Shankar Adhikari, India

Parametry fizykochemiczne wody:

 • przejrzystość – 60-120 cm
 • twardość ogólna – 0-4 DH
 • pH – 2,9-5,2
 • temperatura – 25-27 ºC
 • przewodność elektryczna – mniej niż 20 μS/cm
 • kolor wody - brązowawy-czerwony

Minimalna wielkość zbiornika – 80 l, w dużej mierze zależy od obsady, dłuższy niż wyższy

Opis biotopu:

 • kolor wody herbaciano-czerwonawy wynikający z rodzaju podłoża;
 • woda krystalicznie przejrzysta;
 • podłoże: jasny piasek lub bardzo drobny żwirek uformowany w kształcie koryta rzecznego – grubsza warstwa podłoża po bokach akwarium, mniej podłoża na jego środku;
 • brak roślinności lub pojedyncze kępy zaaranżowane po bokach akwarium lub w jego tle, lub stworzenie czegoś w rodzaju luźnego trawniczka – roślinność nie powinna być zbita i w żadnym wypadku nie powinna dominować;
 • powinny dominować otwarte przestrzenie;
 • pojedyncze kawałki drewna i kilka liści imitujących ściółkę leśną (liście buku, dęba lub migdałowca Catappa);
 • umiarkowany przepływ wody;
 • dobrze natleniona woda;
 • oświetlenie rozproszone, niezbyt intensywne;

Przykładowe gatunki ryb:

 • diamentnikowate: Curimatella dorsalis;
 • ukośnikowate: Laemolyta taeniata, Leporinus brunneus, Leporinus nigrotaeniatus, Pseudanos gracilis;
 • pstrążnicowate: Carnegiella marthae (topornica mała);
 • kąsaczowate: Gnathocharax steindachneri, Heterocharax leptogrammus, Heterocharax macrolepis, Heterocharax virgulatus, Brittanichthys axelrodi, Corynopoma riisei, Hemigrammus bellottii, Hemigrammus bleheri (zwinnik Blehera), Hemigrammus coeruleus, Hemigrammus stictus, Hyphessobrycon pyrrhonotus, Hyphessobrycon epicharis, Hyphessobrycon socolofi (bystrzyk Socolofa), Paracheirodon axelrodi (neon Axelroda), Paracheirodon simulans (neon zielony), Petitella georgiae (czerwonogłówka), Phenacogaster megalostictus, Tucanoichthys ucano;
 • Acestrorhynchidae: Hoplocharax goethei, Acestrorhynchus falcatus, Acestrorhynchus falcirostris;
 • piraniowate: Myleus torquatus, Pygocentrus nattereri (pirania Natterera), Serrasalmus eigenmanni, Serrasalmus gouldingi, Serrasalmus hastatus, Serrasalmus manueli, Serrasalmus rhombeus (pirania kropkowana);
 • smukleniowate: Copella compta, Copella meinkeni, Copella metae, Copella nattereri, Nannostomus anduzei, Nannostomus beckfordi (drobnoustek ozdobny), Nannostomus marilynae, Nannostomus trifasciatus (drobnoustek trójpręgi);
 • kiryskowate: Corydoras adolfoi, Corydoras amandajanea, Corydoras burgessi, Corydoras crypticus, Corydoras davidsandsi (kirysek żółto-czarny), Corydoras duplicareus, Corydoras imitator (kirysek naśladownik), Corydoras incolicana, Corydoras kanei, Corydoras nijsseni, Corydoras parallelus, Corydoras rabauti (kirysek rdzawy), Corydoras robineae (kirysek smugopłetwy), Corydoras serratus, Corydoras tukano;
 • Chalceidae: Chalceus macrolepidotus;
 • zbrojnikowate: Acestridium dichromum, Acestridium discus, Ancistrus dolichopterus (zbrojnik niebieski), Dekeyseria brachyura, Dekeyseria pulchra (pekolcja pasiasta), Dekeyseria scaphirhyncha, Farlowella nattereri, Hemiancistrus sabaji, Hypancistrus inspector, Oxyropsis acutirostra, Peckoltia braueri, Pseudacanthicus histrix, Pseudolithoxus dumus, Pseudolithoxus nicoi, Pterygoplichthys gibbiceps (zbrojnik lamparci);
 • kostnojęzykowe: Osteoglossum bicirrhosum (arowana srebrna), Osteoglossum ferreirai;
 • kirysowate: Hemidoras stenopeltis, Leptodoras cataniai, Scorpiodoras heckelii;
 • pielęgnicowate: Acarichthys heckelii, Acaronia nassa, Acaronia vultuosa, Aequidens diadema, Aequidens pallidus, Apistogramma diplotaenia, Apistogramma gephyra, Apistogramma gibbiceps, Apistogramma hippolytae, Apistogramma pertensis (pielęgniczka amazońska), Apistogramma regani, Astronotus crassipinnis, Biotodoma wavrini, Biotoecus opercularis, Cichla orinocensis, Cichla temensis, Crenicichla lenticulata, Crenicichla lugubris, Crenicichla macrophthalma, Dicrossus filamentosus (pięlęgniczka kratkowana), Dicrossus foirni, Geophagus dicrozoster, Geophagus winemilleri, Heros notatus, Heros severus (pielęgnica plamooka), Hoplarchus psittacus, Hypselecara coryphaenoides, Laetacara fulvipinnis, Laetacara thayeri, Mesonauta guyanae, Mesonauta insignis, Nannacara adoketa, Pterophyllum altum (żaglowiec wysoki), Satanoperca daemon, Satanoperca lilith, Symphysodon discus (paletka dyskowiec), Taeniacara candidi, Uaru amphiacanthoides;
 • Crenuchidae: Crenuchus spilurus (agresor tęczowy), Odontocharacidium aphanes, Poecilocharax weitzmani;
 • szczupieńcowate: Boulengerella cuvieri, Boulengerella lateristriga, Boulengerella maculata (szczupieniec plamisty);
 • Heptapteridae: Brachyrhamdia heteropleura, Brachyrhamdia rambarrani, Imparfinis pristos;
 • Potamotrygonidae: Paratrygon aiereba, Potamotrygon schroederi;

Przykładowe gatunki roślin:

Uwagi:

 • dodanie torfu do wody ułatwi jej zmiękczenie i obniży pH (zawieszona siatka z torfem w zbiorniku lub filtrowanie wody przez torf);
 • w akwarium, w którym znajdują się kwasy humusowe nie stosujemy silnego oświetlenia oraz promieni ultrafioletowych w celu uniknięcia jej zmętnienia;

5. Wody przejrzyste - Clearwater

Wody przejrzyste clearwater
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2013/entries - Vyacheslav Veriga, Russia

Parametry fizykochemiczne wody:

 • przejrzystość – powyżej 150 cm
 • twardość ogólna – 5-12 DH
 • pH – 4,5-7,8
 • temperatura – 22-28 ºC
 • przewodność elektryczna – 10-20 μS/cm
 • kolor wody - niebiesko-zielonkawy

Minimalna wielkość zbiornika – 100 l, dłuższy niż wyższy

Opis biotopu:

 • kolor wody zielonkawy;
 • woda przejrzysta;
 • podłoże: jasny piasek lub bardzo drobny, jasny żwirek;
 • praktycznie brak roślin, roślinność zaaranżowana po bokach akwarium lub w jego tle (odwzorowanie roślinności nabrzeżnej), mchy pokrywające drewno lub kamienie w akwarium;
 • otwarte przestrzenie;
 • dno pokryte okrągłymi kamieniami o różnej wielkości, bliżej „brzegu”pojedyncze gałęzie lub korzenie (obszary o wolniejszym przepływie wody), można także zaaranżować dno w postaci ułożonych kaskadowo kamieni (obszary o silnym przepływie wody);
 • przepływ wody od umiarkowanego do silnego;
 • dobrze natleniona woda;
 • oświetlenie rozproszone, umiarkowane do silnego;
 • skuteczna filtracja;

Przykładowe gatunki ryb:

 • piękniczkowate: Poecilia reticulata (gupik), Phalloceros caudimaculatus (jednoplamek żyworodny);
 • ukośnikowate: Sartor respectus, Abramites hypselonotus (ukośnik marmurkowany), Leporinus falcipinnis, Leporinus maculatus, Leporinus desmotes;
 • pstrążnicowate: Gasteropelecus sternicla (pstrążeń srebrzysty);
 • kąsaczowate: Hyphessobrycon cachimbensis, Moenkhausia heikoi, Astyanax guianensis, Hyphessobrycon heliacus, Hyphessobrycon loweae, Hyphessobrycon heterorhabdus (bystrzyk trójpręgi), Microschemobrycon elongatus, Inpaichthys kerri (neon błękitny);
 • Auchenipteridae: Tatia intermedia;
 • piraniowate: Ossubtus xinguense, Myleus schomburgkii (pirania pasiasta), Myleus setiger, Metynnis maculatus, Acnodon normani;
 • Erythrinidae: Hoplias curupira;
 • kiryskowate: Corydoras apiaka, Corydoras bifasciatus, Corydoras gracilis (kirysek brązowopręgi), Corydoras ornatus, Corydoras xinguensi;
 • zbrojnikowate: Ancistrus ranunculus, Baryancistrus chrysolomus (zbrojnik L-047), Baryancistrus xanthellus (zbrojnik L-018), Harttia dissidens, Hypostomus soniae (zbrojnik L-137), Hypancistrus zebra (zbrojnik zebra, zbrojnik L-046), Leporacanthicus joselimai (zbrojnik L-264), Oligancistrus punctatissimus, Parancistrus nudiventris (zbrojnik L-031, L-176, L-300), Peckoltia compta (zbrojnik L-134), Peckoltia feldbergae, Scobinancistrus aureatus (zbrojnik L-014), Scobinancistrus pariolispos (zbrojnik L-048), Spectracanthicus murinus, Spectracanthicus zuanoni (zbrojnik L-354), Panaque armbrusteri (zbrojnik L-027), Panaque nigrolineatus (zbrojnik czarnopasy, zbrojnik L-190), Pterygoplichthys joselimaianus (zbrojnik L-001, L-022);
 • kirysowate: Tenellus ternetzi;
 • pielęgnicowate: Aequidens epae, Aequidens michaeli, Apistogramma arua, Cichla kelberi, Cichla melaniae, Cichla pinima, Crenicichla percna, Chaetobranchopsis orbicularis, Geophagus altifrons, Geophagus argyrostictus, Symphysodon aequifasciatus (paletka zielona), Teleocichla centisquama, Teleocichla prionogenys, Teleocichla proselytus, Dicrossus filamentosus (pielęgniczka kratkowana), Krobia xinguensis, Heros severus (pielęgnica plamooka), Uaru amphiacanthoides (uaru królewski, pielęgnica uaru), Pterophyllum scalare (żaglowiec skalar), Mikrogeophagus altispinosus (pielęgniczka boliwijska), Biotodoma cupido, Satanoperca jurupari;
 • Potamotrygonidae: Potamotrygon leopoldi, Potamotrygon orbignyi;
 • Hemiodontidae: Hemiodus gracilis (maczugowiec smukły);

Przykładowe gatunki roślin:

 • Alternanthera aquatica (Alternatera wodna), Bacopa australis, Bacopa lanigera (Bakopa omszona), Ceratopteris thalictroides (Różdżyca rutewkowata), Cuphea anagalloidea (Rotala araguaia), Echinodorus decumbens (Żabienica lancetolistna), Echinodorus inpai, Echinodorus macrophyllus (Żabienica wielkolistna), Echinodorus major (Żabienica wielka), Echinodorus palaefolius (Żabienica łopatkoloistna), Echinodorus paniculatus (Żabienica Blehera), Eleocharis acicularis (ponikło igłowate), Eleocharis sp. "Xingu", Hedyotis salzmanii, Lilaeopsis macloviana, Ludwigia helminthorrhiza, Mayaca fluviatilis, Staurogyne stolonifera, Tonina fluviatilis (Tonina rzeczna);
 • mchy: Ceratopteris richardii, Azolla cristata, Leptodictyum riparium (Tęposz wielki), Philonotis hastata.

6. Obszary zalewowe

Obszary zalewowe
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2013/entries - Jurica Sostar, Croatia

Parametry fizykochemiczne wody:

 • przejrzystość – 15 – 100 cm
 • twardość ogólna – 0-15 DH
 • pH – 2,9-7,9
 • temperatura – 22-35 ºC
 • przewodność elektryczna – 1-140 μS/cm
 • kolor wody – od przezroczystego do herbacianego

Minimalna wielkość zbiornika – 60 l, zależy od obsady

Opis biotopu:

 • kolor wody od przezroczystego do brązowawo-herbacianego;
 • woda od mętnej do przejrzystej;
 • podłoże: dowolne (preferowany piasek, drobny żwirek), pokryte grubą warstwą ściółki leśnej (liście dębu, buku, łupiny orzechów itp.);
 • od umiarkowanej do dużej ilości roślin: gęste skupiska, trawniczki, mchy porastające korzenie oraz kamienie, roślinność wodna;
 • otwarte przestrzenie;
 • sporo korzeni imitujących konary drzew, powalone drzewa, poskręcane korzenie podporowe itp.;
 • gałęzie;
 • przepływ wody od słabego do umiarkowanego;
 • natlenienie wody: 0,05-7,0 mg/l;
 • oświetlenie rozproszone, umiarkowane do silnego;

Gatunki ryb:

 • wszystkie ryby, jakie można znaleźć w dorzeczu Amazonki, a także Orinoko - podczas pory deszczowej Amazonka jest połączona z Orinoko naturalnym kanałem, który pozwala rybom swobodnie migrować;
 • przykładowe gatunki ryb z rzeki Amazonki: Acestrorhynchus altus, Acestrorhynchus minimus, Gnathocharax steindachneri, Heterocharax leptogrammus, Heterocharax macrolepis, Heterocharax virgulatus, Hoplocharax goethei, Abramites hypselonotus (ukośnik marmurkowany), Anostomus anostomus (ukośnik wspaniały), Anostomus ternetzi, Leporinus affinis, Leporinus fasciatus (poziomnik pręgowany), Leporinus friderici, Leporinus pellegrinii, Leporinus striatus, Leporinus y-ophorus, Pseudanos gracilis, Apteronotus albifrons (duch brazylijski), Sternarchella schotti, Centromochlus existimatus, Centromochlus perugiae, Tatia dunni, Brochis multiradiatus, Corydoras acutus, Corydoras agassizii, Corydoras ambiacus, Corydoras arcuatus, Corydoras armatus, Corydoras atropersonatus, Corydoras elegans (kirysek nadobny), Corydoras eques, Corydoras fowleri, Corydoras gomezi, Corydoras griseus, Corydoras hastatus (kirysek sierpoplamy), Corydoras julii (kirysek nakrapiany), Corydoras leopardus, Corydoras melini (kirysek pręgooki), Corydoras napoensis, Corydoras narcissus, Corydoras panda (kirysek panda), Corydoras pinheiroi, Corydoras punctatus, Corydoras rabauti, Corydoras reticulatus, Corydoras semiaquilus, Corydoras sodalis, Corydoras splendens (kirysek szmaragdowy), Corydoras trilineatus, Corydoras weitzmani, Corydoras zygatus, Dianema longibarbis (dianema długowąsa), Dianema urostriatum (dianema pasiastoogonowa), Megalechis picta, Megalechis thoracata (kiryśnik czarnoplamy), Acrobrycon ipanquianus , Aphyocharax alburnus (żwawik srebrzysty), Aphyocharax nattereri (żwawik paragwajski), Astyanax bimaculatus, Astyanax kennedyi , Astyanax symmetricus, Axelrodia stigmatias, Boehlkea fredcochui, Bryconacidnus ellisi , Bryconamericus diaphanus , Bryconamericus osgoodi, Bryconella pallidifrons, Ceratobranchia obtusirostris , Chalceus macrolepidotus (kruszczyk wielkołuski), Creagrutus peruanus, Exodon paradoxus, Gymnocorymbus thayeri (żałobniczka Thayera), Hemigrammus bellottii, Hemigrammus coeruleus, Hemigrammus hyanuary (zwinnik costello), Hemigrammus levis (zwinnik srebrzystopręgi), Hemigrammus lunatus, Hemigrammus marginatus (zwinnik obrzeżony), Hemigrammus ocellifer (zwinnik latarnik), Hemigrammus pulcher (zwinnik nadobny), Hemigrammus rhodostomus (zwinnik czerwonousty), Hemigrammus rodwayi (zwinnik złoty), Hemigrammus stictus , Hemigrammus unilineatus (zwinnik jednopręgi), Hyphessobrycon bentosi (bystrzyk ozdobny), Hyphessobrycon copelandi (bystrzyk Kopelanda), Hyphessobrycon eques (bystrzyk barwny), Hyphessobrycon erythrostigma (bystrzyk czerwonoplamy), Hyphessobrycon heterorhabdus (bystrzyk trójpręgi), Hyphessobrycon loretoensis (bystrzyk z Loreto), Hyphessobrycon peruvianus (bystrzyk peruwiański), Hyphessobrycon pulchripinnis (bystrzyk pięknopłetwy), Hyphessobrycon pyrrhonotus, Hyphessobrycon robustulus, Hyphessobrycon rosaceus (bystrzyk różowy), Hyphessobrycon socolofi (bystrzyk Socolofa), Hyphessobrycon sweglesi (barwieniec czerwony), Hyphessobrycon takasei , Moenkhausia agnesae , Moenkhausia ceros, Moenkhausia collettii (błyszczyk przezroczysty), Moenkhausia copei , Moenkhausia dichroura (błyszczyk pręgoogonowy), Moenkhausia lepidura , Moenkhausia naponis, Moenkhausia oligolepis (błyszczyk wielkołuski), Paragoniates alburnus, Petitella georgiae (czerwonogłówka), Prionobrama filigera, Pristella maxillaris (prystelka barwna), Tetragonopterus argenteus, Thayeria boehlkei (hokejówka amazońska), Thayeria ifati, Thayeria obliqua (hokejówka krótkopręga), Chilodus gracilis, Chilodus punctatus (stojaczek punktowany), Acarichthys heckelii , Acaronia nassa, Aequidens diadema, Aequidens epae, Aequidens hoehnei , Aequidens michaeli , Aequidens patricki, Aequidens rondoni , Aequidens tetramerus , Aequidens tubicen , Apistogramma agassizii (pielęgniczka Agassiza), Apistogramma bitaeniata (pielęgniczka dwupasa), Apistogramma cacatuoides (pielęgniczka kakadu), Apistogramma elizabethae , Apistogramma eunotus (pielęgniczka peruwiańska), Apistogramma hippolytae, Apistogramma luelingi , Apistogramma nijsseni (pielęgniczka Nijssena), Apistogramma pertensis (pielęgniczka amazońska), Apistogramma pulchra , Apistogramma rupununi, Apistogramma staecki (pielęgniczka boliwijska), Apistogramma trifasciata (pielęgniczka trójpręga), Apistogramma uaupesi, Apistogramma urteagai, Astronotus ocellatus (pielęgnica pawiooka), Biotodoma cupido, Biotodoma wavrini, Caquetaia spectabilis , Cichla orinocensis, Cichla temensis, Cichlasoma amazonarum, Cichlasoma bimaculatum (pielęgnica czerwona), Crenicichla compressiceps, Crenicichla lenticulata , Crenicichla lepidota , Crenicichla proteus, Crenicichla sedentaria, Dicrossus filamentosus (pielęgniczka kratkowana), Dicrossus foirni, Geophagus proximus, Heros efasciatus (pielęgnica sewerum), Heros notatus , Heros severus (pielęgnica plamooka), Hypselecara temporalis (pielęgnica szmaragdowa), Laetacara curviceps (akara cętkowana), Laetacara dorsigera, Mesonauta acora, Mesonauta festivus (pielęgnica skośnopręga), Mesonauta insignis , Mesonauta mirificus, Mikrogeophagus altispinosus (pielęgniczka boliwijska), Nannacara adoketa, Pterophyllum altum (żaglowiec wysoki), Pterophyllum leopoldi, Pterophyllum scalare (żaglowiec skalar), Satanoperca jurupari , Symphysodon aequifasciatus (paletka zielona), Symphysodon discus (paletka dyskowiec), Symphysodon tarzoo, Taeniacara candidi, Tahuantinsuyoa macantzatza, Uaru amphiacanthoides, Crenuchus spilurus (agresor tęczowy), Odontocharacidium aphanes, Poecilocharax weitzmani (samotniczek neonowy), Boulengerella maculata (szczupieniec plamisty), Cyphocharax spilurus, Agamyxis pectinifrons (kirys grzebykoczelny), Platydoras costatus, Carnegiella marthae (topornica mała), Carnegiella myersi (topornica Myersa), Carnegiella schereri , Carnegiella strigata (pstrążenica marmurkowana), Gasteropelecus sternicla (pstrążeń srebrzysty), Thoracocharax securis, Hemiodus gracilis, Hemiodus unimaculatus, Iguanodectes spilurus, Piabucus dentatus, Copeina guttata (smukleń kropkowany), Copella arnoldi (smukleń pryskacz), Copella nattereri, Copella nigrofasciata , Copella vilmae , Nannostomus beckfordi (drobnoustek Beckforda), Nannostomus digrammus, Nannostomus eques (ukośnik ozdobny), Nannostomus harrisoni (ukośnik złotopręgi), Nannostomus marginatus (drobnoustek obrzeżony), Nannostomus trifasciatus (drobnoustek trójpręgi), Nannostomus unifasciatus (ukośnik jednopręgi), Pyrrhulina australis, Pyrrhulina vittata, Pyrrhulina zigzag, Acanthicus hystrix , Ancistrus dolichopterus (zbrojnik niebieski), Ancistrus hoplogenys, Loricaria simillima (zbrojnik ekwadorski), Otocinclus hoppei, Otocinclus macrospilus , Otocinclus mariae, Otocinclus vestitus, Otocinclus vittatus, Panaque nigrolineatus (zbrojnik czarnopasy), Peckoltia vittata (pekolcja prążkowana), Pseudacanthicus spinosus (nibytarczobok ciernisty), Pterygoplichthys gibbiceps (zbrojnik lamparci), Pterygoplichthys multiradiatus, Pterygoplichthys pardalis, Rineloricaria fallax (zbrojnik karłowaty), Rineloricaria lanceolata (zbrojnik lancetowaty), Osteoglossum bicirrhosum (arowana srebrna), Osteoglossum ferreirai, Pimelodus maculatus (mandi plamisty), Pimelodus ornatus (mandi niebieskawy), Poecilia parae (karzełek parański), Micropoecilia picta, Monocirrhus polyacanthus (brodaczyk), Polycentrus schomburgkii (wielocierń amerykański), Potamotrygon motoro (płaszczka plamista), Semaprochilodus insignis, Semaprochilodus taeniurus, Anablepsoides atratus, Anablepsoides derhami, Anablepsoides iridescens, Anablepsoides limoncochae, Anablepsoides ornatus, Anablepsoides rubrolineatus, Anablepsoides urophthalmus (strumieniak amazoński), Anablepsoides waimacui, Aphyolebias peruensis (zagrzebiec peruwiański), Aphyolebias rubrocaudatus, Laimosemion geayi, Laimosemion rectocaudatus, Pterolebias longipinnis (zagrzebiec długopłetwy), Catoprion mento (łuskożer krasnobrzuchy), Metynnis argenteus, Metynnis fasciatus, Metynnis hypsauchen (płaskobok tęgogłowy), Metynnis lippincottianus (płaskobok czarnobrzeżony), Metynnis luna, Metynnis maculatus, Myleus asterias, Myleus rhomboidalis, Myleus schomburgkii (pirania pasiasta), Mylossoma duriventre (płyszczynka srebrzysta), Pygocentrus nattereri (pirania natterera), Pygopristis denticulata, Serrasalmus hollandi, Serrasalmus rhombeus (pirania kropkowana), Colomesus asellus, Colomesus psittacus (jeżówka brazylijska), Vandellia cirrhosa (wandelia, kandyra), Pimelodus pictus (mandi mały);
 • przykładowe gatunki ryb z rzeki Orinoko: Corydoras brevirostris, Corydoras concolor (kirysek jednobarwny), Corydoras delphax, Corydoras habrosus (kirysek malutki), Corydoras osteocarus, Corydoras septentrionalis, Axelrodia riesei, Cheirodontops geayi, Creagrutus melasma, Ctenobrycon spilurus, Gymnocorymbus bondi, Hemigrammus micropterus, Hemigrammus newboldi, Hyphessobrycon epicharis, Moenkhausia intermedia, Paracheirodon axelrodi  (neon Axelroda), Paracheirodon simulan (bystrzyk błękitny, neon zielony), Acaronia vultuosa, Aequidens metae (akara żółta), Andinoacara pulcher (akara błękitna), Apistogramma hoignei, Apistogramma hongsloi, Apistogramma iniridae, Apistogramma macmasteri  (pielęgniczka czerwonogrzbieta), Apistogramma velifera, Apistogramma viejita, Biotoecus dicentrarchus, Bujurquina mariae, Cichlasoma orinocense, Geophagus dicrozoster, Geophagus taeniopareius, Hoplarchus psittacus, Hypselecara coryphaenoides, Mesonauta egregius, Mikrogeophagus ramirezi  (pielęgniczka Ramireza), Satanoperca daemon, Satanoperca mapiritensis, Uaru fernandezyepezi, Orinocodoras eigenmanni (kirys żółtopasy), Thoracocharax stellatus (topornica wielka), Bryconops caudomaculatus, Bryconops giacopinii, Iguanodectes geisleri, Copella compta, Nannostomus anduzei, Ancistrus gymnorhynchus, Ancistrus macrophthalmus, Ancistrus triradiatus, Baryancistrus beggini, Dekeyseria pulchra (pekolcja pasiasta), Hemiancistrus guahiborum, Hemiancistrus sabaji, Hypancistrus contradens, Hypancistrus debilittera, Hypancistrus furunculus, Hypancistrus inspector, Lasiancistrus tentaculatus, Leporacanthicus galaxias, Pseudolithoxus dumus, Semaprochilodus kneri, Semaprochilodus laticeps, Pterolebias hoignei, Renova oscari, Terranatos dolichopterus, Colossoma macropomum (paku czarnopłetwy), Myloplus rubripinnis (żwawik czerwieniak), Piaractus brachypomus, Pristobrycon careospinus, Pristobrycon striolatus, Pygocentrus cariba, Serrasalmus irritans, Eigenmannia virescens (nożowiec zielonkawy)

Gatunki roślin:

 • Aciotis acuminifolia, Alternanthera aquatica (Alternatera wodna), Alternanthera reineckii różne odmiany (Alternatera Reineka), Ammannia latifolia, Apalanthe granatensis, Azolla cristata, Azolla filiculoides, Bacopa australis (Bakopa południowa), Bacopa lanigera (Bakopa omszona), Bacopa monnieri (Bakopa drobnolistna), Bacopa myriophylloides (Bakopa okółkowa), Cabomba aquatica (Kabomba wodna), Cabomba furcata (Kabomba brązowa), Ceratopteris pteridoides (Różdżyca pływająca), Ceratopteris thalictroides (Różdżyca rutewkowata), Cuphea anagalloidea, Dieffenbachia spp., Diodia cf. Kuntzei, Drepanocladus aduncus (Sierpowiec zakrzywiony), Echinodorus amazonicus (Żabienica amazońska), Echinodorus bleheri (Żabienica Blehera), Echinodorus decumbens (Żabienica lancetolistna), Echinodorus grandiflorus (Żabienica wielkokwiatowa), Echinodorus grisebachii (Żabienica Grisebacha), Echinodorus horizontalis (Żabienica pozioma), Echinodorus inpai, Echinodorus major (Żabienica wielka), Echinodorus palaefolius (Żabienica łopatkolistna), Echinodorus paniculatus (Żabienica wiechowata), Echinodorus subalatus (Żabienica oskrzydlona), Echinodorus tunicatus (Żabienica błoniasta), Egeria najas (Moczarka wąskolistna), Egleria fluctuans, Eichhornia crassipes (Hiacynt wodny), Eichhornia diversifolia (Hiacynt różnolistny), Eleocharis acicularis (ponikło igłowate), Eriocaulon sp. "Mato Grosso", Gymnocoronis spilanthoides (Gymnokoronis dębolistny), Hedyotis salzmanii, Helanthium bolivianum, Helanthium bolivianum "latifolius", Helanthium bolivianum "Vesuvius", Heteranthera zosterifolia (Heterantera paskowana), Hydrocotyle leucocephala (Wąkrotka białogłowa), Hydrothrix gardneri, Hygrophila costata (Nadwódka jeziorna), Hyptis lorentziana, Leptodictyum riparium (Tęposz wielki), Lilaeopsis macloviana, Limnobium laevigatum (Limnobium rozłogowe), Ludwigia helminthorrhiza, Ludwigia inclinata (Ludwigia nachylona) i jej odmiany, Ludwigia sedoides (Ludwigia kotewkopodobna), Mayaca fluviatilis (Majaka rzeczna), Micranthemum umbrosum (Mikrantemum okrągłolistne), Myriophyllum sp. "Roraima", Myriophyllum mattogrossense (Wywłócznik czerwony), Myriophyllum sp. "Guyana", Najas conferta (Jezierza amerykańska), Najas guadalupensis, Nymphaea glandulifera (Grzybień gruczołowaty), Nymphaea rudgeana (Grzybień Rudgeana), Nymphoides indica (Grzybieńczyk Humboldta), Paspalum repens, Philonotis hastata, Phyllanthus fluitans (Filantus pływający), Pistia stratiotes (Pistia rozetkowa), Ricciocarpos natans (Wgłebik pływający), Rotala mexicana "Goiás", Salvinia auriculata (Salwinia uszkowata), Salvinia minima, Salvinia molesta, Salvinia oblongifolia (Salwinia podłużna), Staurogyne repens, Staurogyne sp. "Porto Velho", Staurogyne stolonifera, Syngonanthus cf. Inundatus, Syngonanthus macrocaulon, Tonina fluviatilis (Tonina rzeczna), Wolffiella welwitschii

Uwagi:

 • Jest to najchętniej odzwierciedlany przez akwarystów biotop, a zarazem najbardziej zróżnicowany – dający wręcz nieograniczone możliwości aranżacyjne, zarówno pod względem doboru elementów dekoracyjnych, roślin oraz ryb.

7. Starorzecza

Starorzecza
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2015/entries - Svetlana Kirillova, Russia

Minimalna wielkość zbiornika – 60 l, zależy od obsady, dłuższy niż wyższy

Opis biotopu:

 • kolor wody zielonkawy;
 • woda przezroczysta;
 • podłoże: dowolne (preferowany piasek, drobny żwirek);
 • duża ilość roślin: gęste skupiska, trawniczki, mchy porastające korzenie oraz kamienie, roślinność wodna;
 • otwarte przestrzenie;
 • możliwa dekoracja w postaci gałęzi czy korzeni, jednak nie powinna ona dominować;
 • przepływ wody minimalny;
 • natlenienie wody: 0,05-3,0 mg/l;
 • oświetlenie rozproszone, umiarkowane do silnego;

Gatunki ryb:

Wszystkie gatunki lubiące ciepłe wody i mogące przetrwać w warunkach o niewielkiej ilości tlenu, np.: kiryski, zbrojniki.

Gatunki roślin:

Wszystkie gatunki roślin, które pochodzą z Ameryki Południowej.

8. Biotopy Ameryki Południowej w praktyce - zdjęcia i filmy

Biotop rzeki Icana:

Rzeka Icana
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2013/entries - Marsel Yakhshegulov, Russia

Biotop starorzecza:

Starorzecze
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2013/entries - Jakub Kijak, Poland

Biotop rzeki Rio Tapajos:

Rio Tapajos
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2014/entries - Abrar Ahmed Khan, India

Biotop rzeki Rio Nanay

Rio Tapajos
źródło: http://all4aquarium.ru/en/events/jbl-biotope-contest-2014/entries - Nuno Matos, Portugal

Lago Grande do Curuai:

Ocena artykułu

Tak użytkownicy oceniają ten artykuł.

Bardzo dobry
 
122
Nieaktualny
 
1
Za mało informacji
 
0
Niezrozumiały
 
4
Nieprawidłowe informacje
 
1

A co ty sądzisz o tym artykule?
Domowe-akwarium.pl używa plików cookies. Korzystając z naszej strony o akwarium zgadzasz się na pliki cookies - Więcej informacji.